Martin Creed

Martin Creed ble født i Yorkshire i 1968, men vokste opp i Glasgow. I 2001 trådte han frem på kunstscenen da han vant Turnerprisen for verket «Work 227: The lights going on and off» Dette kontroversielle verket bestod av lysene i et tomt galleri som ble slått av og på i intervaller.