Identity

Giuseppe Penone

Som en del av Arte Povera-bevegelsen var Penone en pioner når det gjaldt å ta opp forholdet mellom menneske og natur.

Find out more on Giuseppe Penones sculpture in the park: