“Mediteraneokje”
by Kjell Nupen

Large-scale jar, painted

Photo: Einar Aslaksen

Mediteraneokje

Mediteraneo fra 1993-94 og Stille, Stille fra 1994 er laget av den norske kunstneren Kjell Nupen (f.1955-d.2014). Krukkene er støpt etter tegninger av Nupen, deretter er de hugget ut av støpeformen, for så å bli malt av kunstneren. Krukkene fremstår således som en blanding av maleri og skulptur.