Unveiled 18.9.2019

“Point of View – Part 2”
by Elmgreen og Dragset

Point of View – Part 2

Etter å ha vandret gjennom The Twist, på vei ned til etasjen under utstillingsgalleriene, vises et speilbilde av den samme mannlige figuren gjennom vinduet.

Motstanden mellom innsiden og utsiden er enda tydeligere når glasset deler publikum som ser ut, og figuren som ser inn. Mens verket viser den samme mannen som ved inngangen til parken, er konfrontasjonen denne gangen allestedsnærværende med figuren som stirrer direkte inn i rommet.

Arbeidet ble bestilt spesielt for The Twist og adresserer på en direkte måte Bjarke Ingels Groups frosne elvekonsept i underetasjen med sin ugjennomsiktige vifteformede glasstrapp og og den direkte visuelle forbindelsen mellom interiør og eksteriør. Videre, i likhet med `Warm Regards`, absorberer den speilvendte overflaten omgivelsene sine og tar på seg kvaliteter fra både vann, stein og is, noe som forsterker følelsen av en marginalisert person.

The Twist opening BAW 039
Kistefos EA Elmgreen and Dragset Points of View Part211124